Βίντεο

Item

«ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – Από την Προϊστορία, στην Ελλάδα του Σήμερα»

Αίθουσα «Νίκος Κεσσανλής», Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256, Ταύρος
29 Δεκεμβρίου 2021 - 28 Φεβρουαρίου 2022